Show Menus
Contact Us s
Your Position:Contact Us s >> Contact Us
Contact Us

Chengdu Neusoft University
Address: No.1 Dongruan Road, Qingchengshan, Dujiangyan, Chengdu, Sichuan 611844, P.R.China
Tel:  +86-28-64888032 64888031 64888037 64888035
Fax: +86-28-64888008
Website: http://en.nsu.edu.cn
E-mail: cd.international@neusoft.com
 ; meng.w@neusoft.com